GorsselSamSam

GorsselSamSam is de nieuwe naam van de werkgroep Sociaal Maatschappelijke Vraagstukken die als onderdeel van de Dorpsraad zich bezig houdt met alle mogelijke samenwerkingsverbanden in ons dorp. De naam GorsselSamSam geeft uitdrukking aan de nieuwe wind die door Nederland waait en waar de werkgroep zich nadrukkelijk mee wil verbinden: het samen werken aan een betere samenleving.

SamSam staat immers voor samen de dingen doen. Het staat voor kameraadschap, voor elkaar helpen, voor onderling vertrouwen en de bereidheid tot de handen uit de mouwen steken.

Veranderingen in de zorg
In 2015 gaan er allerlei veranderingen in de zorg van start en de mensen in Nederland worden tot vervelens toe bezig gehouden met speculaties van hoe het er straks aan toe zal gaan. In een wereld die in de afgelopen decennia steeds individualistischer en materialistischer is geworden is dit misschien het moment om ons te bezinnen op een keerpunt. Want één ding is zeker: wij zullen straks meer op elkaar aangewezen zijn en wij zullen meer voor elkaar moeten zorgen. Vanaf 1 januari 2015 komen diverse zorgtaken onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. En hoewel niemand weet hoe dat precies gaat uitpakken is het duidelijk dat er minder geld is voor zorg en ondersteuning. Er zal dus meer beroep worden gedaan op de bereidheid van de mensen in de buurten en straten om naar elkaar om te zien. En dat is eerder te zien als een positieve dan een negatieve ontwikkeling!
Uiteraard blijft de professionele zorg beschikbaar voor diegenen die dat nodig hebben. Wat wij hier bedoelen is de aandacht voor elkaar op het daagse niveau van de straat en de buurt. Vanuit de gedachte: ‘door ons dorp voor ons dorp’. Wij willen voorkomen dat er mensen uit de boot vallen, dat er mensen eenzaam zijn, dat mensen onzichtbaar blijven met hun vraag of probleem.

GorsselSamSam wil de samenwerking die er is verstevigen, ondersteunen en uitbreiden. Daarbij blijft de regie en de uitwerking van de nieuwe initiatieven bij de mensen zelf. Wij zien het als onze taak om mee te denken bij nieuwe plannen en te helpen ruimte daarvoor te scheppen en tegelijkertijd de mensen de vrijheid te laten om de zaken te organiseren zoals zij dat zelf het beste vinden. Wij nodigen iedereen uit die een vraag, een idee of een initiatief heeft om met ons van gedachten te wisselen.

We willen mensen met elkaar verbinden.

Onder ‘Organisatie’ is vermeld wie er deelnemen aan deze werkgroep.

E-mail: gorsselsamsam@gmail.com

Een reactie plaatsen