Cultuurhistorie en landschap

De marken, de Gorsselse heide, de Spanjaarden, Fransen en huzaren, overstromingen van de IJssel en Dommerbeek: alles heeft zo zijn sporen in het landschap rondom Gorssel achtergelaten. Het is belang die cultuurhistorie in kaart te brengen, te kennen, en te gebruiken bij het ontwikkelen van plannen.

Wat is in cultuurhistorisch perspectief een ‘monument’ en moet gekoesterd worden? De Joppelaan is daar een voorbeeld van.

Informatiebronnen zijn (naast uiteraard het Dorpsplan Gorssel 2013-2017):   landschapsontwikkelingsplan 2009, Cultuurhistorische verkenning Gorssel 2005, structuurvisie Lochem 2012-2020, cultuurhistorische gebiedsbeschrijving Berkelland en Bronckhorst en de website van Erwin Strookappe.

De werkgroep werkt samen met De Elf Marken en enkele bewoners uit het buitengebied.

De werkgroep heeft onlangs een groep studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in Arnhem gevraagd een ‘landschapsbiografie’ op te stellen van de omgeving van Gorssel. Zij zullen onderzoek verrichten naar  de cultuurhistorie van het landschap. Bestaande informatie over het ontstaan van het Gorsselse cultuurlandschap wordt verzameld en toegankelijk gemaakt en zij zullen hiervoor diverse mensen interviewen. Nieuwsartikel van 11 november 2014 hierover.

De speerpunten van Dorpsraad ‘Toegang tot de IJssel’ en ‘Openstelling IJsseldijken’ behoren niet tot het werkterrein van de werkgroep. Gelet op de reeds jarenlange inspanningen en relaties worden deze onderwerpen door het bestuur van de Dorpsraad behandeld.

Onder ‘Organisatie’ is vermeld wie er deelnemen aan deze werkgroep.

 

Plaats een reactie