Recreatie & toerisme

RT300x225

Het project ‘Gorssels Goed’: WERK IN UITVOERING!

 

 

 

Een wandel- en een fietsroute                                                                                                      

‘Achterhoek Toerisme’ is, als door de dorpsraad ingeschakelde professionele partij, begin 2020 aan de slag gegaan om deze twee routes te realiseren. De eerste loopt al wandelend door het centrum en met de tweede fietst men door en rondom ons dorp. Er worden bordjes  geplaatst die met een smartphone aan te spreken zijn. Ook zullen gedrukte wandelkaartjes beschikbaar zijn.

Openstelling                                                                                                                                

Hopelijk kan de dorpswandeling aanvang zomer 2020 opengesteld kunnen worden. De fietsroute volgt niet lang daarna.

Niet alleen voor toeristen                                                                                                                       

Beide routes leiden toeristen, maar zeker ook geïnteresseerde dorpsgenoten, jong, oud en nieuw, langs memorabele plekken. Deze plekken vertellen van bezienswaardige gebouwen, historisch erfgoed, gebeurtenissen en bijzondere natuur.                                   

De wandelroute vertrekt vanaf museum MORE, en komt onder andere langs De Roskam, de kerk, de school, de touwslagerij, de Roskamweide, het tramstation, het Noorsche huis, het openluchttheater, de Oldenhof, de dorpspomp en andere bijzondere plaatsen.

De fietsroute vertrekt vanaf het pontje, gaat door de uiterwaarden met bv de molen, door de kern van het dorp, langs de Gorsselse Heide, kasteel Joppe en terug langs een aantal bezienswaardigheden langs de Joppelaan zoals het Tolhuisje, via de Zorgtuin geraakt men dan weer bij de IJssel. Overigens, zoals altijd met rondgaande routes: men kan op elk willekeurig punt beginnen.

Financiering                                                                                                                              

Startsubsidies van de gemeente Lochem en de provincie Gelderland maken de opbouw van de routes mogelijk. Ook de dorpsraad stelt financiering ter beschikking. Voor de volgende en aanvullende projectfase, namelijk het aanbrengen van een extra kunstzinnige of educatieve katern betreffende de diverse plekken (mede geïnspireerd door ‘Gorssel Kunstdorp’, via beeldende kunst, poëzie, fotografie etc.) wordt l naar extra financiering gezocht. Bij deze beoogde uitbreiding zal speciaal de website van de dorpsraad als gastheer een belangrijke rol gaan spelen.                                                                                                                                               

De naam ‘Gorssels Goed’                                                                                                          

Het totale project draagt de naam: ‘Gorssels Goed’. Er valt veel goeds in en om Gorssel te vinden, waar onder veel ‘erfgoed’.  Er werd gezocht naar interessante illustraties, filmpjes, anekdotes enz. O.a. de historische vereniging ‘De Elf Marken’ fungeert als bron, maar dat geldt ook voor de meewerkende eigenaren van de gekozen ‘objecten’, die materiaal ter beschikking stellen, maar tevens verzamelaars van oude ansichtkaarten, het Erfgoedcentrum in Zutphen, videomakers etc. De fotografe Janny Schiphorst zorgt voor actuele foto’s.

Versterking nodig                                                                                                                          

De werkgroep/schrijfgroep kan altijd nieuwe mensen gebruiken, zowel voor het schrijf- en uitzoekwerk, als voor diverse organisatorische klussen. Ook is versterking op ICT-terrein gewenst.

Dick van Welzen, tel. 0650460376 en , verstrekt u gaarne verdere inlichtingen. (Maart 2020).

Recreatie en toerisme                                                                                                                

Recreatie en toerisme is niet alleen voor kennismaking met en promotie van Gorssel belangrijk, maar vormt teven een belangrijke inkomstenbron. Met de komst van het Museum MORE wordt recreatie en toerisme nog belangrijker. Daar springt de werkgroep en dorpsraad op in. Dat gebeurt in goede samenwerking met ondernemers, MORE en andere organisaties, zoals de VVV, actief op het terrein van recreatie en toerisme.

Onder ‘Organisatie’ is vermeld wie er deelnemen aan deze werkgroep.

 

 

Plaats een reactie