Recreatie & toerisme

RT300x225

‘Gorssels Goed’: de dorpswandeling wordt als eerste gerealiseerd

‘Achterhoek Toerisme’ is inmiddels als professionele partij aan de slag gegaan om – op ontwerp en in opdracht van de Dorpsraad Gorssel – twee routes te realiseren. De eerste loopt al wandelend door het centrum en met de tweede volgt men fietsend door en rondom ons dorp.                            Paaltjes met bordjes worden te zijner tijd geplaatst die met een smartphone aan te spreken zijn. Er ontstaat dan direct een verbinding met de website van Achterhoek Toerisme.                     Startsubsidies van de gemeente Lochem en (naar verwachting) van de provincie Gelderland maken de opbouw van de routes mogelijk.

 

Beide routes leiden toeristen, maar zeker ook geïnteresseerde dorpsgenoten, jong, oud en nieuw, langs memorabele plekken. Deze plekken vertellen van bezienswaardige gebouwen, historisch erfgoed en gebeurtenissen, bijzondere natuur etc. De wandelroute vertrekt vanaf museum MORE, en komt onder andere langs De Roskam, de kerk, de school, de touwslagerij, de Roskamweide, het tramstation, het Noorsche huis, het openluchttheater, de Oldenhof,          de dorpspomp etc.

 

Overigens, voor de volgende en aanvullende projectfase, namelijk het aanbrengen van een extra kunstzinnige of educatieve katern betreffende de diverse plekken (mede geïnspireerd door ‘Gorssel Kunstdorp’), is helaas nog geen financiering gevonden. Bij deze beoogde uitbreiding zal speciaal de website van de dorpsraad een belangrijke rol moeten gaan spelen.

 

Het totale project draagt de naam: ‘Gorssels Goed’. De werkgroep formuleert in deze herfst en winter, met medewerking van de betrokken eigenaren, zo’n twintigtal beschrijvingen voor de wandelroute. Zo wordt daarbij tevens gezocht naar interessante illustraties, filmpjes, anekdotes enz. De historische vereniging ‘De Elf Marken’ is bereid gevonden, als eerst te hanteren bron, daarvoor materiaal ter beschikking te stellen.

 

Hopelijk kan deze dorpswandeling voorjaar 2020 opengesteld worden. De fietsroute door de uiterwaarden, Gorssel dorp, Amelte, de Gorsselse heide, Joppe etc. volgt naar verwachting niet lang daarna. Er zijn nog altijd medewerkers nodig om de begeleidende teksten en illustraties te helpen samenstellen en die de volgende projectfasen willen organiseren en uitwerken.                                        Dick van Welzen, tel. 0650460376 en welzen@daxis.nl, verstrekt u gaarne verdere inlichtingen.

 

Recreatie en toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor Gorssel. Met de komst van het Museum MORE wordt recreatie en toerisme nog belangrijker. Daar springt de werkgroep op in. Dat gebeurt in goede samenwerking met ondernemers (die ook in de werkgroep vertegenwoordigd zijn), het museum en andere organisaties actief met recreatie en toerisme.

Het TOP (Toeristisch Overstap Punt) moet een andere plek krijgen en de 11 verschillende bewegwijzerde routes moeten daarop aansluiten. De werkgroep zoekt een geschikte plek bij een bedrijf dat hier een bepaalde verantwoordelijkheid voor wil nemen.

Andere ideeën zijn: Beschreven wandelingen vanaf het museum, toeristische basisinformatie voor winkeliers, hotels, camping, B&B’s.

Onder ‘Organisatie’ is vermeld wie er deelnemen aan deze werkgroep.

 

 

Plaats een reactie