Werkgroepen

Werkgroepen

Werkgroepen en bestuur van de Vereniging Dorpsraad Gorssel zijn actief op vele fronten, in en voor Gorssel. Zowel als schakel tussen de inwoners van Gorssel en de gemeente Lochem en andere instanties als met eigen initiatieven. Uitgangspunt daarbij is het Dorpsplan. Begin 2018 is met veel inbreng van bewoners van Gorssel een nieuw Dorpsplan tot stand gekomen dat geldt voor de jaren 2018 tot 2023.

Hieronder op deze pagina vindt u een kort overzicht van alle activiteiten. Klik op de foto of in het menu aan de linkerzijde van het scherm voor een uitvoerige beschrijving per project. De teksten van deze onderwerpen en de bijlagen worden regelmatig geactualiseerd. Meer actuele ontwikkelingen over deze activiteiten staat ook in de rubriek 'Nieuws' in het hoofdmenu.

Werkgroepen

Verkeer

Hoe zorgen we voor een grotere verkeersveiligheid in het dorp? De werkgroep overlegt met gemeente en provincie over weginrichting, bewegwijzering, parkeren en veiligheid.

GorsselSamSam

Zorgtaken gaan van de landelijke overheid naar de gemeente. Door bezuinigingen wordt een groter beroep gedaan op onderlinge solidariteit van de burgers. GorsselSamSam wil daarbij helpen

Recreatie & toerisme

De werkgroep brengt de cultuurhistorie van dorp en buitengebied in kaart en maakt op basis daarvan plannen voor behoud en vernieuwing.

Centrum

De werkgroep heeft voorjaar 2015 een speel- en ont-moetingsplek in het Oldenhof-park gerealiseerd. De werkgroep houdt zich bezig met uiteenlopende onderwerpen die in het centrum van Gorssel spelen.

Cultuurhistorie en landschap

De werkgroep brengt de cultuurhistorie van dorp en buitengebied in kaart en maakt op basis daarvan plannen voor behoud en vernieuwing.

Accommodatiebeleid

De werkgroep brengt de verschillende locaties van verenigingen en instellingen in kaart. Hoe kunnen we beter en efficiënter omgaan met die locaties?