Accomodaties & Voorzieningen

De focus van de werkgroep Accomodaties en Voorzieningen is op dit moment met name de participatie in de werkgroep GA!; Een gewijzigde werkgroep is eind 2018 aan de slag gegaan voor de toekomst van Gorsselse voorzieningen en accommodaties. De naam van de werkgroep is kortweg GA! (Gorsselse Accommodaties). De werkgroep zal een vervolg geven aan het voorzieningen- en accommodatieplan in Gorssel.

 In 2018 zijn er al veel gesprekken geweest over de plannen. Hier zijn inwoners nauw bij betrokken geweest. Onderzoeksbureau TwijnstraGudde heeft onderzocht of een multifunctionele accommodatie haalbaar is. Door de gesprekken met vele vertegenwoordigers uit de Gorsselse samenleving is duidelijk geworden dat er ook moet worden gekeken naar alternatieve scenario’s.

Vervolgproces
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Vullerschool, sport- en cultuurcentrum ’t Trefpunt, Lawn Tennisclub Gorssel (LTC), voetbalclub V.V. Gorssel, zwembad de Boskoele, Protestantse kerk en is aangevuld met een aantal vertegenwoordigers uit de Dorpsraad Gorssel. Ook de gemeente zit in de werkgroep en pakt de rol als opdrachtgever voor vervolgonderzoeken. Dit doet ze in nauw overleg met de werkgroep. De gemeente heeft ervoor gekozen om een onafhankelijke procesbegeleider aan te stellen.

Presentatie

De leden van GA! zijn op dit moment met elkaar in gesprek om te komen tot een goede vervolgaanpak. In het voorjaar staat een eerste presentatie op de agenda. Inwoners geven dan advies. Rond de zomer volgt de presentatie van de alternatieve scenario’s en de gemeenteraad krijgt dan de plannen te zien. Het besluit volgt in het najaar van 2019.

Speerpunten vanuit het Dorpsplan 2018-2023

  • De school in het hart van het dorp
  • Combineer de school met binnensport en ontmoeting (functies huidige ‘t Trefpunt)
  • Renoveer de buitensportterreinen en zwembad op de huidige locaties
  • Laat groene longen in het dorp en groen buitengebied ongemoeid
  • Kijk verder dan Gorssel; Eefde en Epse maken ook gebruik van de voorzieningen

Onder ‘Organisatie’ is vermeld wie er deelnemen aan deze werkgroep.

 

Plaats een reactie